Chơi chắn là một mini game trong Bigkool đòi hỏi phải có sự tính toán kỹ